Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda – Zpracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti na technické infrastruktuře vodohospodářských staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2023 – 2027
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2023 06:50:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
rozdíl názvu ve Věstníku veřejných zakázek oproti Profilu zadavatele je způsoben tím, že Věstník veřejných zakázek neumožnil vložit název ve formátu, který je uveden v dokumentech a na Profilu zadavatele. Z uvedeného názvu a propojení Věstníku veřejných zakázek s Profilem zadavatele však nevyplývá žádná nejasnost, a proto lhůtu na podání nabídek neprodlužujeme.
S pozdravem
Lenka Hošková