Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda – Zpracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti na technické infrastruktuře vodohospodářských staveb ve vlastnictví ČEPRO, a.s. 2023 – 2027
Odesílatel Lenka Hošková
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2023 15:19:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

O heslo do služby Nextcloud není třeba žádat před podáním nabídky.