Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice
Odesílatel Ivana Ševecová
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2023 14:06:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 a 11

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 10 a 11 vč. přílohy č. 2 Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo, upr.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 10 a 11.zip (419.72 KB)