Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podpora produktů ORACLE
Odesílatel Milan Trnka
Organizace odesílatele ČEPRO, a.s. [IČO: 60193531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2022 13:06:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

dovolte mi Vás informovat, že společnost ČEPRO, a.s. v postavení dobrovolného zadavatele ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZZVZ zahájila zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Podpora produktů ORACLE“. V návaznosti na tuto skutečnost Vás vyzýváme k podání nabídky, a to ve lhůtě dle informací na profilu zadavatele. Současně si Vás dovoluji informovat, že společnost ČEPRO, a.s. ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení upřednostňuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje.

S pozdravem

Milan Trnka
Oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.