Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem, na jejímž základě dodavatel provede dodávku nového software a hardware pro dohled, ovládání a správu poplachových systémů a dalších technických prostředků ostrahy objektů zadavatele (dále také jen „IBŘS“ nebo „systém“), a připojení stávajících poplachových systémů, technických prostředků ostrahy a systémů elektronické požární signalizace na skladech zadavatele k tomuto systému (dále také jen „integrace“), včetně provedení souvisejících prací, činností a služeb v oblasti jeho montáže, oživení a zprovoznění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)
Kontakt: Pavel Ševčík
739 240 286
pavel.sevcik@ceproas.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: řízení se soutěžním dialogem
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.10.2018 11:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 07.09.2018 15:00