Veřejná zakázka: Rámcová dohoda - Čištění vodohospodářských děl a zařízení v ČEPRO, a.s. 2024 - 2027

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1345
Systémové číslo: P23V00000115
Evidenční číslo zadavatele: 210/23/OCN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042117
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 03.11.2023 09:05

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda - Čištění vodohospodářských děl a zařízení v ČEPRO, a.s. 2024 - 2027
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provedení čištění vodohospodářských děl a zařízení na základě požadavků zadavatele a v souladu s platnou legislativou (dále také jako „dílo“).

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je provedení díla ve skladech zadavatele, jež v sobě zahrnuje čištění nádrží/jímek/šachet, odlučovačů ropných látek, biologických čistíren odpadních vod, jakož i čištění kalových polí. Bližší specifikace a podmínky provádění díla je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

Místem plnění pro jednotlivé dílčí zakázky jsou sklady pohonných hmot zadavatele nacházející se na území České republiky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: ČEPRO, a.s.
 • IČO: 60193531
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634751

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ceproas.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy